Số/Ký hiệu văn bản 11/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/5/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm