Số/Ký hiệu văn bản 468/TB-UBND
Ngày ban hành 13/7/2018
Người ký Võ Hồng Dương
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng về việc kiểm tra công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng về việc kiểm tra công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm