Số/Ký hiệu văn bản 17/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/8/2016
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm