Số/Ký hiệu văn bản 485/KH-UBND
Ngày ban hành 19/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
Nội dung Kế hoạch Thực hiện dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người

Tài liệu đính kèm