Số/Ký hiệu văn bản 36/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/6/2014
Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Trích yếu Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Nội dung

Tài liệu đính kèm