Số/Ký hiệu văn bản 31/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/7/2018
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 8/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 8/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm