Số/Ký hiệu văn bản 4405/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 4/8/2014
Người ký Trần Đại Quang
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân
Nội dung

Tài liệu đính kèm