Số/Ký hiệu văn bản 4542/QĐ-BYT
Ngày ban hành 3/11/2014
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Quyết định số 4542 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Nội dung

Tài liệu đính kèm