Số/Ký hiệu văn bản 27/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm