Số/Ký hiệu văn bản 1337/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/10/2014
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Quyết định số 1337/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Laoo động - Thương binh và Xã hội
Nội dung

Tài liệu đính kèm