Số/Ký hiệu văn bản 57/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/10/2014
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Trích yếu Thông tư liên tịch số 57/2014/TT-BTNMT về Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không
Nội dung

Tài liệu đính kèm