Số/Ký hiệu văn bản 55/2014/TT - BTNMT
Ngày ban hành 12/09/2014
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Trích yếu Thông tư số 55/2014/TT - BTNMT về Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
Nội dung

Tài liệu đính kèm