Số/Ký hiệu văn bản 32/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 10/9/2014
Người ký Lê Quốc Doanh
Trích yếu Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT về Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nội dung

Tài liệu đính kèm