Số/Ký hiệu văn bản 2988/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề cương chi tiết, nhiệm vụ thực hiện "Đề án phát triển sản xuất một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề cương chi tiết, nhiệm vụ thực hiện "Đề án phát triển sản xuất một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An"

Tài liệu đính kèm