Số/Ký hiệu văn bản 2411/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng thí nghiệm vi sinh và hợp chất hữu cơ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng thí nghiệm vi sinh và hợp chất hữu cơ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An

Tài liệu đính kèm