Số/Ký hiệu văn bản 1909/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/09/2014
Người ký Nguyễn Minh Quang
Trích yếu Thông tư số 1909/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Tài liệu đính kèm