Số/Ký hiệu văn bản 25/2014/TT- BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/09/2014
Người ký Doãn Mậu Diệp
Trích yếu Thông tư 25/2014/TT- BLĐTBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Nội dung

Tài liệu đính kèm