Số/Ký hiệu văn bản 16/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/6/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Nội dung

Tài liệu đính kèm