Số/Ký hiệu văn bản 3489/QĐ-BYT
Ngày ban hành 09/09/2014
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Quyết định số 3489/QĐ-BYTvề việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Nội dung

Tài liệu đính kèm