Số/Ký hiệu văn bản 412/TB-UBND
Ngày ban hành 27/6/2018
Người ký Trung Thành Công
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần JET về tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc
Nội dung

Tài liệu đính kèm