Số/Ký hiệu văn bản 1839/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 27/8/2014
Người ký Nguyễn Minh Quang
Trích yếu Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Tài liệu đính kèm