Số/Ký hiệu văn bản 3253 /QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24 tháng 11 năm 2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Quyết định số 3253/QĐ-BKHCN Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm