Số/Ký hiệu văn bản 467/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/7/2018
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Nội dung Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Tài liệu đính kèm