Số/Ký hiệu văn bản 444/BC-UBND
Ngày ban hành 11/7/2018
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Báo cáo kết quả xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Châu Âu năm 2018
Nội dung Báo cáo kết quả xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Châu Âu năm 2018

Tài liệu đính kèm