Số/Ký hiệu văn bản 2393/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Huyfnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng gồ giảm tốc độ tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng gồ giảm tốc độ tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm