Số/Ký hiệu văn bản 480/BC-UBND
Ngày ban hành 18/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
Nội dung Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018

Tài liệu đính kèm