Số/Ký hiệu văn bản 113/TB-UBND
Ngày ban hành 26/02/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm