Số/Ký hiệu văn bản 204/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2015
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực các Ban HĐND tỉnh năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm