Số/Ký hiệu văn bản 2390/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn Nhân - Khánh huyện Hưng Nguyên
Nội dung Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn Nhân - Khánh huyện Hưng Nguyên

Tài liệu đính kèm