Số/Ký hiệu văn bản 3982/QĐ-BYT
Ngày ban hành 3/10/2014
Người ký Nguyễn Việt Tiến
Trích yếu Quyết định số 3982/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu dướng dẫn " Kỹ năng cơ bản của Người đỡ đẻ"
Nội dung

Tài liệu đính kèm