Số/Ký hiệu văn bản 22/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/08/2014
Người ký Nguyễn Trọng Đàm
Trích yếu Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
Nội dung

Tài liệu đính kèm