Số/Ký hiệu văn bản 30/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 24/10/2014
Người ký Nguyễn Trọng Đàm
Trích yếu Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động, thương binh và xã hội
Nội dung

Tài liệu đính kèm