Số/Ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/8/2016
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2016
Nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2016

Tài liệu đính kèm