Số/Ký hiệu văn bản 192/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2015
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
Nội dung

Tài liệu đính kèm