Số/Ký hiệu văn bản 47/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/8/2014
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Trích yếu Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
Nội dung

Tài liệu đính kèm