Số/Ký hiệu văn bản 32/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm