Số/Ký hiệu văn bản 190/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2015
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm