Số/Ký hiệu văn bản 2395/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An

Tài liệu đính kèm