Số/Ký hiệu văn bản 378/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn

Tài liệu đính kèm