Số/Ký hiệu văn bản 385/QD-UBND
Ngày ban hành 15/6/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt giá đất sản xuất kinh doanh bình quân khu đất Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động thực hiện dự án tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt giá đất sản xuất kinh doanh bình quân khu đất Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động thực hiện dự án tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm