Số/Ký hiệu văn bản 4582/QĐ-BCA
Ngày ban hành 7/8/2014
Người ký Trần Đại Quang
Trích yếu Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013.
Nội dung

Tài liệu đính kèm