Số/Ký hiệu văn bản 147/KH-TU
Ngày ban hành 9/7/2018
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới
Nội dung Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới

Tài liệu đính kèm