Số/Ký hiệu văn bản 28/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15 tháng 10 năm 2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư 28 Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm