Số/Ký hiệu văn bản 333/UBND-TB
Ngày ban hành 28/5/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm