Số/Ký hiệu văn bản 60/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/10/2014
Người ký Nguyễn Tân Dũng
Trích yếu Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
Nội dung

Tài liệu đính kèm