Số/Ký hiệu văn bản 2089/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/8/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Quyết định số 2089 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc
Nội dung

Tài liệu đính kèm