Số/Ký hiệu văn bản 21/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/7/2014
Người ký Trần Việt Thanh
Trích yếu Thông tư số 21 quy định về đo lường đối với cửa hàng đóng gói sẵn
Nội dung

Tài liệu đính kèm