Số/Ký hiệu văn bản 198/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2015
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu Nghị quyết số 198/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các xã thuộc vùng khó khăn,...
Nội dung

Tài liệu đính kèm