Số/Ký hiệu văn bản 12/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30 tháng 5 năm 2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Nội dung

Tài liệu đính kèm