Số/Ký hiệu văn bản 15/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/8/2016
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm